top of page

พุกเหล็ก ขนาด 5/16"

พุกเหล็ก.jpg

รายละเอียด พุกเหล็ก ขนาด 5/16"

     พุกชนิดนี้จะเหมาะกับการใช้งานในที่ร่มและงานที่ต้องการรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ ลักษณะการนำไปใช้งาน เช่น งานติดตั้งเสารับน้ำหนักบนพื้นคอนกรีตของโรงรถ งานยึดฝ้าเพดาน เพื่อแขวนแชนเดอเลียร์ เมื่อขันสกรู น็อต หรือตะปูเกลียว เข้าไปเขี้ยวเล็กๆ 2 เขี้ยว ด้านข้างจะค่อยๆ ขยายตัวออกและยึดติดกับผนัง พุก เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการยึดสกรูและน็อตเข้ากับวัตถุที่ความยืดหยุ่นน้อย พุกมีหลากหลายชนิด มีคุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของงาน ดังนั้น การเลือกใช้งานพุกให้เหมาะสมนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญ

line.png
bottom of page