top of page

แประแนงเหล็ก เคลือบกัลวาไนต์ ซิกม่า ทรัส

แประแนงเล็ก เคลือบกัลวาไนต์

แประแนงเล็ก ซิกมาทรัส.png
แประแนงเล็ก.jpg
line.png

     แประแนงเล็ก ซิกม่าทรัส (Sigma Truss) เหมาะสำหรับงานโครงสร้างเหล็กขนาดเล็ก เป็นเหล็กที่เคลือบสารกันสนิมกัลวาไนซ์ช่วยป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นในเนื้อเหล็ก ไม่ทำให้เกิดการเกาะกินของสนิม ทนต่อการกัดเซาะของน้ำฝน ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องการทำสี ผลิตจากเหล็กชั้นดีมีกำลังสูงสามารถรองรับน้ำหนักได้ดี แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สะดวกในการเคลื่อนย้าย ติดตั้งเร็ว สะดวกกับการปรับระยะ เพราะติดตั้งโดยใช้สกรู(น็อต)ยึด จึงทำให้การปรับระยะทำให้ง่ายมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ แประแนงเล็ก ซิกม่า ทรัส

ความหนา

 • แประแนงเล็ก  0.50 มม.

 • แประแนงเล็ก  0.55 มม.

 • แประแนงเล็ก  0.60 มม.

 • แประแนงเล็ก  0.65 มม.

 • แประแนงเล็ก  0.70 มม.

 • แประแนงเล็ก  0.80 มม.

แประแนงใหญ่ เคลือบกัลวาไนต์

แประแนงใหญ่ แคต.png
แประแนงใหญ่.jpg
line.png

     แประแนงเล็ก ซิกม่าทรัส (Sigma Truss) เหมาะสำหรับงานโครงสร้างเหล็กขนาดเล็ก เป็นเหล็กที่เคลือบสารกันสนิมกัลวาไนซ์ช่วยป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นในเนื้อเหล็ก ไม่ทำให้เกิดการเกาะกินของสนิม ทนต่อการกัดเซาะของน้ำฝน ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องการทำสี ผลิตจากเหล็กชั้นดีมีกำลังสูงสามารถรองรับน้ำหนักได้ดี แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สะดวกในการเคลื่อนย้าย ติดตั้งเร็ว สะดวกกับการปรับระยะ เพราะติดตั้งโดยใช้สกรู(น็อต)ยึด จึงทำให้การปรับระยะทำให้ง่ายมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ แประแนงเล็ก ซิกม่า ทรัส

ความหนา

 • แประแนงเล็ก  0.50 มม.

 • แประแนงเล็ก  0.55 มม.

 • แประแนงเล็ก  0.60  มม.

 • แประแนงเล็ก  0.65  มม

 • แประแนงเล็ก  0.70  มม

 • แประแนงเล็ก  0.80  มม.

แประแนงท็อปสเปน เคลือบกัลวาไนต์

แประแนงท็อปสแปน ซิกม่าทรัส.png
แป ท๊อปสแปน.jpg
line.png

     แประแนงท็อปสแปน ซิกม่าทรัส (Sigma Truss) ผลิตจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีมาผ่านการแปรรูปและขั้นตอนการทดสอบคุณภาพเพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ปลอดภัยและยังทนต่อสภาพแวดล้อม สภาพอากาศทำให้ไม่เกิดสนิม ผิวสวย น้ำหนักได้มาตรฐานและคงทนแข็งแรง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
     สามารถรองรับน้ำหนักของกระเบื้องหลังคาเหล็กได้อย่างดี สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ต้องเชื่อม โดยสามารถที่จะใช้สกรูยิงติดกับตัวซีได้ดี เหมาะสำหรับงานโครงสร้างขนาดเล็ก เช่นบ้านพักอาศัย โรงจอดรถ ร้านอาหาร กันสาด หรืองานมุมหลังคาซ้อนทับ 2

แประแนง เป็นแปเหล็กชนิดหนึ่งที่เหมาะนำมาใช้ กับการนำมาเป็นแปมุงหลังคากระเบื้องบ้าน หรือ ทำโครงคร่าวงานทั่วไป

รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ แประแนงท็อปสแปน ซิกม่า ทรัส

 • แประแนง ท็อปสแปน 0.50 หน้ากว้าง  150 มม. ความหนา 0.50 มม.

 • แประแนง ท็อปสแปน 0.55 หน้ากว้าง  150 มม. ความหนา 0.55 มม.

 • แประแนง ท็อปสแปน 0.60 หน้ากว้าง  150 มม. ความหนา 0.60 มม.

 • แประแนง ท็อปสแปน 0.65 หน้ากว้าง  150 มม. ความหนา 0.65 มม.

 • แประแนง ท็อปสแปน 0.80 หน้ากว้าง  150 มม. ความหนา 0.80 มม.

 • แประแนง ท็อปสแปน 0.85 หน้ากว้าง  150 มม. ความหนา 0.85 มม.

 

รูปภาพผลิตภัณฑ์ แประแนง

bottom of page