top of page

แปเหล็กเคลือบกัลวาไนต์ ตัวยู ( Purlin U )

แปเหล็กตัวยู U ซิกม่าทรัส.png
U77
line.png

แปเหล็กเคลือบกัลวาไนต์ ตัวยู ( Purlin U )

     แปตัว Z เป็นเหล็กโครงสร้างชนิดเบา  ผลิตขึ้นรูปจากเหล็กกล้ากำลังสูงที่เคลือบกันสนิมด้วยสังกะสี มีรูปแบบได้มาตรฐาน AS/NZS 4600 : 1996 Cold Formed Steel Structures.

ลักษณะของ แปเหล็กเคลือบกัลวาไนต์ ตัวยู ( Purlin U )

     แปตัวแซด (c) มีปีกข้างหนึ่งกว้างกว่าอีกข้างหนึ่ง  ซึ่งเมื่อพลิกสลับด้านกันแล้ว  แปสองท่อนจะประกบเข้ากันได้สนิท   เพื่อให้สามารถต่อปลายด้วยการประกบกันเหนือจุดรองรับ  ท่านสามารถใช้แปตัวแซด (Z) สำหรับการวางพาดช่วงเดี่ยว  หรือวางพาดต่อเนื่องกันหลายช่วง  โดยให้ปลายของแต่ละท่อนวางประชิดกัน  หรือวางประกบกันก็ได้  ซึ่งการวางพาดเป็นช่วงยาวต่อเนื่องควรใช้วิธีต่อปลายด้วยการประกบกัน เพราะจะทำให้แปตัวแซด (Z) รับน้ำหนักได้มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดข้อมูล ผลิตภัณฑ์ แปเหล็กเคลือบกัลวาไนต์ ตัวยู ( Purlin U )

  • U7750  หน้ากว้าง 130 มม. หนา 0.50 มม. รวฃมเคลือบสารป้องกันสนิม

  • U7780  หน้ากว้าง 130 มม. หนา 0.80 มม. รวมเคลือบสารป้องกันสนิม

รูปภาพผลิตภัณฑ์ แปเหล็กกัลวาไนซ์ ตัวยู (U)

bottom of page