top of page

แประแนงท็อปสแปน เคลือบกัลวาไนต์ ซิกม่า ทรัส

แประแนงท็อปสแปน ซิกม่าทรัส.png
แป ท๊อปสแปน.jpg

แประแนงท็อปสแปน เคลือบกัลวาไนต์
 

     แประแนงท็อปสแปน ซิกม่าทรัส (Sigma Truss) ผลิตจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีมาผ่านการแปรรูปและขั้นตอนการทดสอบคุณภาพเพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ปลอดภัยและยังทนต่อสภาพแวดล้อม สภาพอากาศทำให้ไม่เกิดสนิม ผิวสวย น้ำหนักได้มาตรฐานและคงทนแข็งแรง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
     สามารถรองรับน้ำหนักของกระเบื้องหลังคาเหล็กได้อย่างดี สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ต้องเชื่อม โดยสามารถที่จะใช้สกรูยิงติดกับตัวซีได้ดี เหมาะสำหรับงานโครงสร้างขนาดเล็ก เช่นบ้านพักอาศัย โรงจอดรถ ร้านอาหาร กันสาด หรืองานมุมหลังคาซ้อนทับ 2

แประแนง เป็นแปเหล็กชนิดหนึ่งที่เหมาะนำมาใช้ กับการนำมาเป็นแปมุงหลังคากระเบื้องบ้าน หรือ ทำโครงคร่าวงานทั่วไป

รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ แประแนงท็อปสแปน ซิกม่า ทรัส

  • แประแนง ท็อปสแปน 0.50 หน้ากว้าง  150 มม. ความหนา 0.50 มม.

  • แประแนง ท็อปสแปน 0.55 หน้ากว้าง  150 มม. ความหนา 0.55 มม.

  • แประแนง ท็อปสแปน 0.60 หน้ากว้าง  150 มม. ความหนา 0.60 มม.

  • แประแนง ท็อปสแปน 0.65 หน้ากว้าง  150 มม. ความหนา 0.65 มม.

  • แประแนง ท็อปสแปน 0.80 หน้ากว้าง  150 มม. ความหนา 0.80 มม.

  • แประแนง ท็อปสแปน 0.85 หน้ากว้าง  150 มม. ความหนา 0.85 มม.

 

รูปภาพผลิตภัณฑ์ แประแนงท็อปสแปน

bottom of page