โครงการSense สายไหม

โครงการSense สายไหม

ใช้โครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูป Sigmatruss