โครงการ อ่อนนุช

โครงการ อ่อนนุช

ใช้โครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูป Sigmatruss