โครงการ กำแพงแสน

โครงการ กำแพงแสน ใช้โครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูป Sigmatruss