โครงการจักรไพศาล

โครงการ จักรไพศาล

ใช้โครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูป Sigmatruss